O nas

 Formalnie istniejemy od 22.10.1999 r.  na podstawie zaświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego jako  Gospodarstwo Rybackie Mariusz Teodorowicz z siedzibą Komorowo 24, 14-105 Łukta. Numer regon 510902943.

Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji materiału zarybieniowego.

Nasz obiekt składa się z następujących  środków trwałych:

 • hala wylęgarniczo – podchowowa z zapleczem socjalnym
 • wiata o powierzchni 150 m2
 • 12 szt basenów betonowych
 • 2 tarlakowe stawy ziemne

i dysponuje następującym wyposażeniem:

 • baseny podchowowe z tworzyw sztucznych – 19 szt
 • baseny podchowowe metalowe – 11 szt
 • dwa obiegi zamknięte do inkubacji ikry i podchowu wczesnych stadiów ryb, z możliwością uzdatniania wody na złożu biologicznym i sterowania jej temperaturą
 • instalacja do sztucznego natleniania bądź napowietrzania wody
 • aparaty do inkubacji ryb łososiowatych 32 szt. 
 • słoje Weissa o poj. 7 litrów – 63 szt.
 • aparat do przeprowadzania połowów elektrycznych
 • basen do transportu ryb – 1 szt.

Gospodarstwo objęte jest stałym nadzorem weterynaryjnym PIW w Ostródzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury (Dziennik Ustaw Nr 190 poz 1167).

Gospodarstwo zgodnie z decyzją Nr 522 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie znak PIWchz 6211/92-10/4/09 z dn 18.03.2009 r prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury i posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny 28 15 92 10

Użytkujemy trzy obwody rybackie. Dwa z nich: obwód rybacki rzeki Tina (Tyna) i obwód rzeki Fiszewka położone są bardzo blisko Elbląga. Obwód rybacki jeziora Białe położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Z wchodzących w jego skład jezior Białe i Mysliwskie (Jagoty) tylko to pierwsze jest udostępnione do wędkowania.

Numer konta 85 1440 1228 0000 0000 0189 1049 w PKO BP

Właściciel i kadra kierownicza obiektu są absolwentami kierunku rybackiego Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dawniej AR-T).